BAŞVURU KILAVUZU
2017
ULUSLARARASI
İLAHİYAT LİSANS
BURSLARI
Türkiye Diyanet Vakfı 13 Mart 1975 tarihinde, Diyanet İşleri
Başkanlığına yardımcı ve destek olmak amacıyla kurulan,
kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
Din hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve dini
hizmetlerde görev alacak insan kaynağının yetiştirilmesi
gayesiyle yedi kıtada çalışmalar sürdürmektedir.
3
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİMİZ………………………………………………………………4
PROGRAM AMACI …………………………………………………………………………………………….6
İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM …………………………………………………………………..7
Burs Kapsamında İşbirliği Yapılan İlahiyat Fakülteleri İletişim Bilgileri…………………8
BURSLU ÖĞRENCİLERİMİZE SUNULAN İMKÂNLAR……………………………………………….9
Okullarımızda Sunulan İmkânlar ……………………………………………………………………….9
Burs İmkânı………………………………………………………………………………………………………9
Sağlık……………………………………………………………………………………………………………….9
Öğrenim Harçları ………………………………………………………………………………………………9
Ulaşım ………………………………………………………………………………………………………….. 10
Yaz ve Kış Kampları……………………………………………………………………………………….. 10
Akademik Destek Kursları ……………………………………………………………………………… 10
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR ……………….. 11
BAŞVURU VE BAŞVURU KOŞULLARI……………………………………………………………….. 12
Mülakatlar ve Başvuruların Değerlendirilmesi…………………………………………………. 13
Mülakat Konuları…………………………………………………………………………………………… 13
Mülakat Merkezleri ……………………………………………………………………………………….. 13
KESİN KAYIT ……………………………………………………………………………………………….. 14
Kesin Kayıtla İlgili Önemli Notlar ……………………………………………………………………. 14
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin İstenilen Belgeler ………………………….. 15
İÇİNDEKİLER
4
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİMİZ
“Türkiye Diyanet Vakfı, kurulduğu günden bu yana, köklü medeniyet mirasımızı
idrak etmiş, ümmetin derdiyle dertlenen, özgüveni yüksek, alanında uzman bireyler
yetiştirmek için çalışmaktadır.”
Başarılı öğrencilere burs veren, yükseköğrenim öğrenci yurtları, öğrenci konuk
evleri, kolej ve üniversite açan Vakfımız, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası
İlahiyat Lisans ve Lisansüstü Programları gibi projelerle 110 ülkeden
öğrencilere Türkiye’de eğitim imkânı sunarak milletler arasında gönül köprüleri
kurmaktadır.
Eğitim alanında sağladığı imkânlarla önemli bir boşluğu dolduran Vakfımız, faaliyetlerini
42 yıllık tecrübesiyle ve birikimiyle sürdürmektedir.
5
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Önceliğimiz Eğitim
Yurt Dışına yönelik sürdürülen faaliyetlerimiz çerçevesinde Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Romanya, Bulgaristan, Pakistan, Bangladeş, Haiti, Malezya
ve Somali’de olmak üzere toplam 21 eğitim-öğretim kurumundan 6.979 öğ-
renci Vakfımız desteğiyle eğitimine devam etmektedir. Bu okullardan bugüne
kadar 5.705 öğrenci mezun edilmiştir.
Diyanet Bursları Programları, Vakfımızın eğitim faaliyetleri arasında önemli
bir yere sahiptir. Bu çerçevede yurt dışından, 110 ülkeden, Türkiye’ye gelen ve
eğitimlerini İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültelerinde lisans, yüksek lisans ve
doktora düzeyinde sürdüren 2.171 öğrencimiz bulunmaktadır.
Amacımız dünya üzerinde, genel olarak eğitim ve öğretime ve özelde ise din
eğitimine erişim imkânından mahrum Müslüman toplumlara bu imkânı sunmaktır.
Kuruluş amacımıza uygun olarak, dünyanın neresinde olursa olsun,
Müslüman toplumların din eğitimini desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamaktır.
6
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
PROGRAM AMACI
TDV Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programının Amacı;
a) Yurt dışındaki Müslüman toplulukların din eğitimi ihtiyacına katkı sağlamak,
b) Ülkelerini ve çevrelerini aydınlatacak, İslam dinini ve İslam medeniyet birikimini
idrak eden, bilinçli öğrencilere eğitim imkânı sağlamak,
c) Ülkemiz ile Müslüman toplumlar arasında kültür köprüleri kurmak,
d) Din eğitimi alanında tecrübe paylaşımında bulunmaktır.
7
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İLAHİYAT FAKÜLTELERİNDE EĞİTİM
İlahiyat fakülteleri esas itibariyle
üç temel anabilim dalından
oluşmaktadır. Lisans düzeyinde
öğrenciler bu anabilim dallarının
tamamından ders almaktadırlar.
Temel İslam Bilimleri: İlahiyat
fakültelerinin belkemiğini oluş-
turan bu anabilim dalı İslam
dininin temel kaynaklarına dair bilgilenme ile bu kaynaklar üzerinde düşünü-
lerek inşa edilen hukuk ve ahlak gibi alanlarda ortaya konulan ilimleri kapsar.
Bu anabilim dalı içerisinde Kelam, Tefsir, Hadis, İslam Hukuku, Tasavvuf, İslam
Mezhepleri Tarihi, Arap Dili ve Belağatı ile Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
başlıklı ilim dalları yer almaktadır.
Felsefe ve Din Bilimleri: Diğer İslam ülkelerine nazaran Türkiye’de İlahiyat
öğrenimi görmeyi avantajlı kılan hususlardan birisi felsefe ve din bilimlerinin
ilahiyat eğitimine entegre olarak öğretiliyor oluşudur. Felsefe ve din bilimlerine
dahil olan temel disiplinler şunlardır: Din Eğitimi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi,
Din Sosyolojisi, Dinler Tarihi, Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi ve Mantık.
İslam Tarihi ve Sanatları: İlahiyat eğitiminin tarih, sanat ve edebiyatla ilgili
boyutunu tamamlamaya yönelik olarak fakülte bünyesinde yer alan bu anabilim
dalında İslam Tarihi, Türk İslam Sanatları Tarihi, Türk İslam Edebiyatı ve
Türk Din Musikisi dersleri okutulmaktadır.
Anabilim dallarının zenginliği ve çeşitliliği dikkate alındığında Türkiye’de ilahiyat
eğitimi görecek bir öğrenci temel İslam bilimlerinin yanında felsefe, edebiyat,
tarih, sosyoloji, psikoloji, sanat tarihi gibi temel branşlara ilişkin de bir alt
yapı elde etme imkânı bulacaktır.
8
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Burs Kapsamında İşbirliği Yapılan İlahiyat Fakülteleri
İletişim Bilgileri
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bahriye Üçok Cad. 06500 Beşevler / Ankara
Tel : +90 312 212 68 00 • Faks: +90 312 213 00 03
web: divinity.ankara.edu.tr • e-posta: ilahiyat@ankara.edu.tr
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Mahir İz Cad. No: 2 Bağlarbaşı 34662 Üsküdar/İstanbul
Tel : +90 216 651 43 75 • Faks: +90 216 651 41 89
web: ilahiyat.marmara.edu.tr • e-posta: ilahiyat@marmara.edu.tr
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Baba Hasan Alemi Mh. Horhor Cd. Kavalalı Sk. No:1 A Blok 34091 Fatih/İstanbul
Tel : +90 212-532 60 64 • Faks: +90 212 532 62 07
web: www.istanbul.edu.tr • e-posta: ilahiyat@İstanbul.edu.tr
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Fethiye Mh. Kırlangıç Sk. No: 2 16140, Nilüfer, Bursa
Tel: +90 224 243-10-66 • Faks:+90 224 243-15-73
web: www.uludag.edu.tr • e-posta: ilhdekanlik@uludag.edu.tr
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Meram Yeni Yol P.K. 42090 Meram / Konya
Tel: 0 332 323 82 50 • Faks: 0 332 323 82 54
web: www.konya.edu.tr • e-posta: ilahiyat@konya.edu.tr
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 38039 Kayseri/TÜRKİYE
Telefon : 0352 437 49 24 • Faks: 0 352 437 42 00
web: ilahiyat.erciyes.edu.tr • e-Posta : ilahiyat erciyes.edu.tr
9
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
BURSLU ÖĞRENCİLERİMİZE
SUNULAN İMKÂNLAR
Okullarımızda Sunulan İmkânlar
 Kapalı ve açık spor alanları
 Tarihi mekânlara ve çeşitli
şehirlere gezi
 Piknik ve diğer sosyal aktiviteler
 Konferanslar, Sempozyumlar,
Paneller
 Akademik Çalışmalar
Burs İmkânı
Vakfımız, burs programına kabul edilen tüm burslu öğrencilerin İaşe, İbate ve
yol masraflarına ilave olarak aylık burs imkânı sunmaktadır.
Sağlık
Öğrencilerin Türkiye’de her türlü sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak
üzere yıllık olarak genel sağlık sigorta primleri Vakıf tarafından karşılanmaktadır.
Öğrenim Harçları
Öğrencilerin üniversite yıllık öğrenim harç giderleri Vakıf tarafından karşılanmaktadır.
10
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Ulaşım
Öğrencilerin Türkiye’ye ilk geliş ve ülkelerine son dönüş ulaşım masrafları ile
yılda bir kez ülkelerine gidiş-dönüş ulaşım masrafları Vakıf tarafından karşı-
lanmaktadır.
Yaz ve Kış Kampları
Öğrencilerimizin hem dönemlik yorgunluklarını üzerlerinden atmaları hem de
Arapça ve Kuran-ı Kerim derslerini takviye amacıyla ücretsiz yaz ve kış kampları
düzenlenmektedir. Bu kamplar şehir dışında olup yüzme, spor, izcilik gibi
aktiviteleri içermektedir.
Akademik Destek Kursları
Öğrencilerin fakülte derslerini destekleyici ve tamamlayıcı olarak, Arapça ve
Tüm İlmi alanlarda Akademik destek programları hazırlanır ve uygulanır.
11
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE DİKKAT
EDİLMESİ GEREKEN KONULAR
Başvuru kılavuzunu dikkatlice okuyup başvuru formunuzun eksiksiz ve doğru
bir şekilde doldurulmasına dikkat ediniz ve zamanında başvurunuz. Başvurunuzu
tamamladıktan sonra size başvurunuzun alındığına dair bir e-posta gelecektir.
Üyelik sayfanızdan giriş yaparak başvuru durumunuzu kontrol edebilirsiniz.
Başvuru formundaki iletişim adresi bölümünün eksiksiz ve doğru olarak doldurulması
haberleşmenin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için önemlidir. Öğrenciler
ve Vakfımız arasındaki iletişim, öğrencinin e-posta adresi üzerinden yürütülmektedir.
Bu sebeple, tüm adayların e-posta adreslerini güncel tutmaları gereklidir.
Yanlış veya eksik bilgi dolduranların başvuruları herhangi bir aşamada
iptal edilebilecektir.
Başvuru formunda referans bilgilerini mutlaka doldurun.
Türkiye Diyanet Vakfı’nın her yıl belirlediği toplam kontenjanlar dahilinde öğ-
renci kabul edilecektir.
12
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
BAŞVURU VE BAŞVURU KOŞULLARI
Türkiye Diyanet Vakfı Uluslararası Lisans Burs Programına başvuracak
adayların aşağıdaki şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartları taşı-
mayanların başvurusu geçersiz sayılacaktır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmamak,
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını
kaybetmiş olanlar Türkiye Diyanet Vakfı Lisans Burslarına
başvuramazlar.
3. 01.01.1996’dan sonra doğmuş olmak.
4. Sağlık yönünden Türkiye’de öğrenim görmesine engel bir sağlık sorunu
olmamak.
5. Ülkemizdeki lise düzeyine denk bir eğitim öğretim kurumundan en az
iyi derece (70%) ile mezun olmak veya ilgili yılın Temmuz ayında mezun
olabilecek durumda olmak.
6. Ülkelerindeki öğrenimleri süresince disiplin cezası almamış ve hüküm
giymemiş olmak
7. Liseden sonra öğrenimine iki yıldan fazla ara vermemiş olmak.
8. Daha önce Vakfımız burslusu olarak herhangi bir öğretim kademesinde
öğrenim görmekte iken Vakfımız bursluluğundan çıkarılmamış olmak.
9. Adayların başvuracağı düzeyde Türkiye’de bir programda halen eğitim
görmemeleri gerekmektedir.
13
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Mülakatlar ve Başvuruların Değerlendirilmesi
Başvurularınız bölge uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Ön değerlendirme
sonucuna göre mülakata uygun görülen adaylar olan adaylar mülakata
davet edilecektir. Olumsuz olan adaylara bilgilendirme e-postası gönderilecektir.
Komisyon ön elemelerin yapılmasının ardından görevlendireceği bir heyetle
öğrencilerle mülakat gerçekleştirecek ve bu mülakat sonuçlarına göre kesin
kabuller yapılacaktır. Kesin kabul edilen adaylar güvenlik soruşturması için
emniyet makamlarına bildirilecektir. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan
adaylar kabul edilseler dahi Türkiye’ye getirilmezler. Bu aşamadan sonra
her bir adayın eğitime başlama tarihi ve eğitim göreceği yer kendisine bildirilecektir.

Mülakat Konuları
 Görsel Yetenek Testleri
 Kur’an-ı Kerim okuma ve tecvit bilgisi
 Temel dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer- ahlak)
 Genel kültür
 Kendini ifade yeteneği
 Tercih bilinci
 Özel yetenek
 Dil becerisi
Mülakat Merkezleri
Mülakatlar Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinde, TİKA, Yunus Emre Enstitü-
leri ve Vakıfça belirlenen merkezlerde yapılacaktır.
14
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
KESİN KAYIT
Kesin kayıt şekli ve tarihleri mülakatlar sonrasında kabul edilen adaylara web
sitemizden duyurulacaktır. Ayrıca öğrencilere e-posta olarak bilgi verilecektir.
Kesin Kayıtla İlgili Önemli Notlar
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopileri kabul edilmez.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar burs hakkını kaybeder.
e) Burs programına kabul edilen öğrenciler kayıt öncesinde burs şartlarına,
Türkiye’nin genel ahlak kurallarına ve üniversitenin belirlenen disiplin kurallarına
uyacaklarına dair bir taahhütname imzalayacaklardır. Bu taahhütnameye
uymamaları durumunda ise tüm haklarını kaybedeceklerini
kabul ve taahhüt ederler.
15
ULUSLARARASI İLAHİYAT LİSANS BURSLARI / BAŞVURU KILAVUZU 2017
TÜRKİYE DİYANET VAKFI
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler İçin İstenilen
Belgeler
1. Öğrencinin mezuniyetini gösterir lise diplomasının aslı veya resmi kurumlarca
tasdikli sureti,
2. Lise düzeyini iyi derecede bitirdiğine dair (transkript) not çizelgesi ve
son sınıf öğrencisi ise bir önceki yıla ait not çizelgesinin aslı veya resmi
kurumlarca tasdikli sureti,
3. Öğrencilerin diploma denkliği belgesi (Türkçe),
4. Pasaport aslı veya resmi kurumlarca tasdikli örneği,
5. Öğrenim meşruhatlı vize.
6. Türkiye’de sağlık yönünden öğrenim yapmasına engel bir hastalığı olmadığına
dair resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu,
7. 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm ebadında)
8. Türkiye’de öğrenim görmesi ile ilgili Referans veya Niyet Mektubu.
9. Varsa akademik, mesleki, dil vb. becerilere ait sertifikalar.
+90 312 416 9287
+90 312 416 9284
+90 312 416 9279
egitim@diyanetvakfi.org.tr