Diyanet İşleri Başkanlığı her sene Hacı adaylarıyla birlikte Hacı adaylarına hizmet etmek üzere görevli personel götürür. Bu personellerin bir kısmı diyanet işleri başkanlığı çalışanı, bir kısmı diğer devlet kurumlarından bir kısmı da diğer vatandaşlardan ihtiyaca göre görevlendirilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Personelinden:

Kafile Başkanı olarak: Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olup halen İl Müftüsü, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Murakıp, Uzman, Baş İmam – Hatip ve Kur’an Kursu Baş Öğreticisi olarak çalışanlardan,

Din Görevlisi olarak: Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Vaiz, Şube Müdürü, Uzman ve Murakıp, Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım unvanlarında çalışanlardan,

Kadın İrşat Görevlisi olarak: Dini yükseköğrenim mezunu olup Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı / Uzman Yardımcısı, Diyanet İşleri Uzmanı / Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube Müdürü, Vaiz ve Uzman, Kur’an Kursu Öğreticisi olarak çalışanlardan,

Tercüman olarak: Sözlü sınavda başarılı olanlardan,

Ekip Personeli, İdari Personel, Muhasebe ve Bilgisayar Personeli ile Mubayaacı, Yemekhane Kontrol Memuru, Yemek Servis Personeli, Depo Memuru, Teknisyen olarak: Şube Müdürü (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), murakıp (4 yıllık dini yükseköğrenim mezunları hariç), mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman, musahhih, şef, araştırmacı, memur, VHKİ, daktilograf olarak çalışanlardan,

Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli olarak: Son 3 yıldır aşçı kadrosunda çalışanlardan, Aşçı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak ya da Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık sertifikası sahibi olanlardan,

Şoför olarak: Son 3 yıldır şoför olarak çalışanlardan,

Hizmetli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli, Yemekhane Bulaşık Personeli, Çamaşırcı ve Ütücü olarak: Son 3 yıldır hizmetli veya kadro itibariyle benzeri unvanlarda çalışıyor olmak,

Kurum Dışından Müracaat edeceklerde;

Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli olarak:

a) Herhangi bir kamu kurumunda aşçı kadrosunda çalışıyor veya emekli olmak,

b) Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışmayanlar için ise Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi (açık öğretim mezunları hariç), Aşçılık Meslek Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak,

Sağlık Bakanlığı Türk Hacılarla ilgilenmek üzere Sağlık Personeli, Hemşire ve Doktorlardan;

  • Sağlık ekibinde görev almak isteyen personel, Yurt dışında en az 50 gün kalabilecek ve Suudi Arabistan şartlarında gerektiğinde mesai mefhumu gözetilmeksizin, hafta sonu ve bayram tatili yapmadan çalışabilecek durumda olacaktır
  • Görevlendirmeler; aşağıda belirtilen unvanlar için, ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındaki unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar, dikkate alınmayacaktır.
  • Usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaatta bulunanlar (hekimler, diş hekimleri ve eczacılar hariç), önce test sınavına tabi tutulacaklar, test sınavı sonucunda puan sıralamasına göre oluşturulacak liste üzerinden ihtiyacın iki katı oranında çağrılacak personel ile müracaatta bulunup test sınavına tabi tutulmayan hekim, diş hekimi ve eczacılar mülakata alınacaktır. İhtiyaç duyulması halinde sınav komisyonunca bu oran bazı branşlarda artırılabilecektir. Test sınavı ve mülakat uygulanacak merkezler Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.
  •  Görevlendirmeler; testte katılan personelin test ve mülakatta aldıkları puanlarının ortalamaları, hekim, diş hekimi ve eczacıların ise mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak puanlama sıralamasına göre oluşturulacak listeler üzerinden yapılacaktır.
  • Uzman hekimler hariç, tüm branşlarda tecrübeli personel (hacda görev almış) görevlendirilmesinde %10 oranı aşılmayacaktır
  • Test ve mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri temin edemeyenler ve hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanlar, belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı/kaybettiği ve karı-koca oldukları tespit edilenlerin ( içlerinden biri feragat etmediği takdirde) görevlendirmeleri yapılmayacak, şayet yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecektir. Ayrıca yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahrifat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için, kurumlarına bilgi verilecektir.
  • Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, görevlendirmeler ve yurtdışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden veya ilgili personelin e-posta adreslerine mesaj gönderilmek suretiyle duyurulacak olup, ayrıca adreslerine postayla tebligat yapılmayacaktır. E-posta adresinin müracaat formuna yanlış girilmiş olması ya da aktif olmaması durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

Dahiliye, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, anestezi, acil uzmanı, genel cerrahi, ortopedi, nöroloji, psikiyatri, üroloji, cildiye, göz, KBB, kadın doğum, intaniye, aile hekimi, radyoloji, pratisyen doktor, diş hekimi, diyetisyen, ebe, ebe-hemşire veya hemşire, sağlık memuru, hastabakıcı-hizmetli, laboratuvar teknisyeni, (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik), eczacı, eczacı kalfası, tıbbi cihaz teknisyeni, anestezi teknisyeni, röntgen teknisyeni, ortez-protez teknisyeni, diş teknisyen-teknikerleri ve sterilizasyon teknisyeni

Ayrıca İhtiyaca göre  , PTT hacı adaylarının Türkiye’ye gönderecekleri kargolar ile ilgilenecek kargo memuru, Bankalar para akışını sağlayacak banka memuru görevlendirebilmektedirler.