İlçe Müftülükleri Bahar, Güz ve Yaz dönemlerinde Kuran Kurslarında ihtiyaç duydukları Öğretici açığını Geçici – Fahri Öğreticiler ile karşılarlar. Fahri Öğreticileri alırken de bazı yazılı ve sözlü sınavlara ihtiyaç duyarlar.

İl Müftülüğü tarafından başvuru tarihleri açıklanır ve ilçe müftülüklerine müracaat edilir.

En son yapılan KPSS ( Kamu Personeli Seçme Sınavı ) ve DHBT ( Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı) den en az 60 ve üzeri puan alanların müracatları alınır.

Müracaat etmek isteyenler belgelerinin aslı ile birlikte (dilekçe, diploma, nüfus cüzdanı,  KPSS (DHBT) puan belgesi varsa hafızlık belgesi, varsa özel eğitim verebileceğine dair sertifikalar) ile ilçe müftülüklerine şahsen müracaat etmelidirler.

Geçici – Fahri Kuran Kursu Öğreticiliği Sözlü Sınavı İl Müftülüğünde yapılır.

Sınav sonuçları sınav bitiminden sonra il müftülüğü internet sitelerinden ilan edilir.

Sınavda en yüksek puan alandan başlamak üzere sırayla o ilçe için öğreticiler görevlendirilir.

Geçici – Fahri Kuran Kursu Öğreticiliğine Ne Zaman Başvurulur ?

İlçe müftülükleri genelde dönem başlamadan önce ( muhtemelen eylül ayının başlarında (Güz ve bahar dönemleri için), mayıs ayının sonlarında(Yaz Kuran Kursu İçin)) başvuru alırlar. Fakat ihtiyaç duyulması halinde il müftülüğü ilçelerde görevlendirmek üzere fahri – geçici öğretici alacağını ilan edebilir.