2017 Hac Takvimi

  • İlk defa kayıt yaptıracaklar için ön kayıt işlemleri: 28 Aralık 2016 – 06 Ocak 2017
  • Önceki yıllarda kayıt yaptıranlar için yenileme işlemleri: 09-31 Ocak 2017
  • Hac Kuralarının Çekilmesi: 23 Şubat 2017 Perşembe Saat: 10:00
  • Hac Kesin Kayıt Tarihleri: 28 Şubat – 10 Mart 2017
  • Hac Hazırlık Kurs Tarihleri: 29 Nisan – 28 Mayıs 2017
  • Hac Kafilelerinin Çıkışları: 31 Temmuz – 26 Ağustos 2017
  • Hac Kafilelerinin Dönüşleri: 05 – 30 Eylül 2017

İnternetten Hac Ön Kayıt İşlemi Yapmak İçin Tıklayınız….

2017 HAC İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİ ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ….

 2017-hac-fiyat-tl-dolar-kac-para-otel-normal-mustakil-ne-kadar

Hac Ücretlerinin Yatırılabileceği Bankalar:

Türkiye Vakıflar Bankası

T.C. Ziraat Bankası

Türkiye Halk Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası

Vakıf Katılım Bankası

PTT Bank

2017 YILI HAC MÜRACAATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1-  2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları  28 Aralık 2016 – 06 OCAK 2017 tarihleri arasında  yapılacaktır.

a)  “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya  dolduracakları form ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.

b) Kayıt yenileyecekler; 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında internetten ortamından veya müftülüklerden Hac konaklama tercihini belirleyerek  kayıt yenileme işlemlerini mutlaka yapacaklardır. Kayıt yenilemeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir.

c) Kayıt yenileyeceklerden geçmiş yıllarda yapmış oldukları  il, ilçe ve kuraya birlikte  gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak  gerekli değişiklikleri  yapabileceklerdir.

2-  Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler;   nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek,  Müftülükler de  kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecekdir.

3- İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20.-TL’yi ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

4- Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların  müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

5- 2017 yılında çekilecek kura sonrası  kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müteakip yıllarda müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

6-  Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayınbaba, kayınvalide, kardeş ve çocukların birbirleri ile, hiç bir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kur’aya girme talepleri kabul edilecektir.

7- Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya internet yolu ile  yapılmasına. Bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

8- Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirilmesi yönündeki  istekleri karşılanmayacaktır.

9- Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.

10- Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapacaklardır.

11- Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

12-  Daha önce vekâleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten Hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

13- Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzelttirebileceklerdir.

14-  İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda  bilgi eksikliğinden “Grup Başı” olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

15-  Hacı adayları; müracaat formunda yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında  mutlaka işaretleyeceklerdir.

A. Oda Tercihli Konaklama Türü:

    a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

    b) Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü  ve öğleyin kumanya verilecektir.

B. Otel Konaklama Türü:

    a) Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalacaktır.

    b) Sözleşmeye göre açık büfe usulü ile 2 veya 3 öğün verilebilecektir.

* Yukarıda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi 1 Km’den uzak olan yerlere servis konulacaktır.

16- Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkan tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılacaktır.

17- Müracaat formunda  16 ve 17’nci maddelerde yer alan bilgiler istatistiki amaçla sorulmuştur.

18- Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.

1-  2017 yılında ilk defa hacca gitmek isteyenlerin müracaatları  28 Aralık 2016 – 06 OCAK 2017 tarihleri arasında  yapılacaktır.

a)  “İlk Defa Kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20.-TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaaatlarını Başkanlığımız “http://hac.diyanet.gov.tr” internet adresinden elektronik ortamda veya  dolduracakları form ile doğrudan müftülüklere yapabileceklerdir.

b) Kayıt yenileyecekler; 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında internetten ortamından veya müftülüklerden Hac konaklama tercihini belirleyerek  kayıt yenileme işlemlerini mutlaka yapacaklardır. Kayıt yenilemeyenler 2017 kura çekimine dahil edilmeyecektir.

c) Kayıt yenileyeceklerden geçmiş yıllarda yapmış oldukları  il, ilçe ve kuraya birlikte  gireceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vaz geçenler 09-31 Ocak 2017 tarihleri arasında Müftülüklere başvurarak  gerekli değişiklikleri  yapabileceklerdir.

2-  Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler;   nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyecek,  Müftülükler de  kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecekdir.

3- İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20.-TL’yi ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

 

 Hac Kayıt Durumunuzu Sorgulamak İçin Lütfen Tıklayınız….